MIJLPAAL

Op 12 november j.l. zijn we samengekomen met 74 mensen uit Terlinden, Noorbeek, Banholt en Reijmerstok. Daar waren 11 jonge (+25 jaar) mensen bij. We hebben naar elkaar gekeken, geluisterd en met elkaar gepraat.

Er waren een drietal filmpjes over wat samenwerken kan bereiken: Pandores kindervakantieweek in Noorbeek, de Poorten van Reijmerstok en het Den halen van Banholt. Daarna vertelden zes mensen uit onze parochies over wat ze in hun (werk)groepen doen aan zorg voor anderen, veraf en dichtbij.

Vervolgens zijn we met elkaar gaan praten, vooral over hoe we de bestaande dienstbaarheid verder kunnen verbreden en verdiepen en hoe we daar SAMEN in het Cluster Terlinden invulling aan kunnen geven. Daarbij spraken in elk van 8 groepen allerlei mensen: mannen, vrouwen, oud en jong, van elke parochie en dat aan één tafel. De antwoorden werden na afloop gegeven en toegelicht. Tot slot kreeg iedereen een papier met de vraag: “En jij? Wat wil jij bijdragen?”

Binnenkort gaan we (het voorbereidingsgroepje) bij elkaar zitten om nog eens goed na te denken over deze avond aan de hand van de antwoorden die gegeven zijn. Vanzelfsprekend zullen we u daarvan op de hoogte houden.

Nu kan ik al zeggen dat deze bijeenkomst een bemoediging en inspiratie is: voor de eerste keer zijn er zo veel mensen uit ons Cluster Terlinden bij elkaar gekomen om SAMEN te zoeken naar hoe we handen en voeten kunnen geven aan onze geloofsgemeenschap. En ze kwamen uit allerlei groepen: allemaal mensen die zich betrokken voelen bij de toekomst van onze parochies: www.clusterterlinden.nl

Dat noem ik een mijlpaal: een belangrijke ontwikkeling voor onze geloofsgemeenschap.
Namens de andere leden van het kerkbestuur wens ik jullie allemaal een zinvol Kerstfeest en een gezegend Nieuw Jaar.

René Graat, mhm,

pastoor