Jaar van de Barmhartigheid

Misschien hebt u gehoord dat onze paus Franciscus een jaar van Barmhartigheid heeft uitgeroepen (8 december 2015 tot 20 november 2016). Dit is een woord dat we niet zo vaak gebruiken. Waar het op neerkomt is: een hart hebben voor miserie (miséri-cordia = Latijn). Die miserie kan allerlei vormen hebben: verslaving, armoede (geestelijk of financieel), lastige ouderdom, ziekte, eenzaamheid, vooroordelen, discriminatie, (gedwongen) verhuizing, pesterijen en nog veel meer.

De paus nodigt ons uit om hier bijzondere aandacht aan te geven. Hij zegt: “Overwin de onverschilligheid en bereik de vrede”. Hij noemt de onverschillig-heid (’t is mich egaal) de grootste bedreiging van de mensheid. Een egoïstische wereld zou dan wel eens het resultaat kunnen zijn.

In een aantal kerken van ons bisdom, te beginnen bij de St. Christoffel Kathedraal in Roermond, is een “heilige deur” geopend. Dit is een symbool van Gods openheid naar ons mensen en tevens een oproep aan ons om de deur van ons hart open te zetten voor de noden om ons heen.

Geloven is meer dan bidden – het vraagt ook om “doen”. We worden uitgenodigd om ons geloof “handen en voeten” te geven.

Hoe? Dat antwoord is snel gegeven: al vanaf het allereerste begin van de christelijke gemeenschap stonden de 6 werken van barmhartigheid hoog op de agenda: Jezus zelf heeft ze benoemd in het evangelie van Mattheüs (hoofdstuk 25): opkomen en zorg dragen voor hongerigen, dorstigen, naakten, vreemdelingen, zieken, gevangenen. Later, rond 1200, kwam daar nog het begraven van doden bij.

Heel toevallig?: begin april 2015 stond in onze parochie-/contactbladen een artikel “Cluster Terlinden: op weg waarheen?” Daarmee begonnen we na te denken over een thema wat velen onder ons bezig houdt. Dit bleek – na de enquête – “zorgzaamheid” te zijn. Op 11 april 2015 kondigde de paus het Jaar van de Barmhartigheid aan…

Inmiddels hebben we op 12 november j.l. met 74 mensen van ons hele Cluster bij elkaar gezeten, mannen en vrouwen, oud en jong. Daaruit is een kleine stuurgroep ontstaan met mensen uit onze drie parochies. Zij zullen samen gaan nadenken over hoe alle geïnteresseerden hun bijdragen kunnen leveren aan onze gezamenlijke zorgzaamheid. Als u dit leest zijn ze al een keer bij elkaar geweest. Zonder mij.

De uitnodiging voor actieve zorgzaamheid is gericht aan alle mensen van goede wil, niet alleen aan leden van onze katholieke geloofsgemeenschap (parochie). Natuurlijk voel ik me zeer betrokken hierbij en uiteraard wil ik mijn bijdrage leveren maar de “kartrekkers/sters” komen niet uit de pastorie.

Als geheugensteun zult u binnenkort uitrolbare posters (roll up banners) in de kerk zien.

U zult hier meer over horen in de toekomst.

 

René Graat, mhm,

Pastoor