MINDER OF MEER?

We noemen de tijd tussen carnaval (Aswoensdag) en Pasen: de vastentijd die 40 dagen duurt (zondagen niet meegerekend) – vanwaar de benaming “40 dagen tijd”.

Er was een tijd (nog niet zo lang geleden) waarin de vasten werd gekenmerkt vooral door “onthoudingen”: bepaalde dingen niet doen. Bijvoorbeeld niet roken, schelden, snoepen, (alcoholhoudende dranken) drinken – om maar een paar zaken te noemen. Daar waren allerlei redenen voor, zoals: je beter bewust maken van de betrekkelijkheid van het leven, om afstand te nemen van bedenkelijke gewoontes en om met het uitgespaarde geld mensen te kunnen helpen die het hard nodig hadden/hebben. Dit alles deden we als voorbereiding op de herdenking van het lijden en de dood van Jezus Christus en op de viering van zijn verrijzenis (Goede Week en Pasen).

Dit laatste is nog steeds aan de orde, maar is het, anno 2016, misschien zinvoller om de nadruk te leggen op dat wat we wèl kunnen doen – aan goeds? Iets wat we zeker kunnen doen is delen. Daar zijn allerlei mogelijkheden voor, bijvoorbeeld de Vastenactie. Dit jaar krijgt het gebrek aan water in een deel van Uganda de aandacht. Er zijn natuurlijk heel veel projecten waar geld nodig is maar elk jaar gaat de aandacht naar één speciaal doel – zodat de soep niet te dun wordt. Achter in onze kerk staat een offerblok speciaal voor de Vastenactie.

De uitdaging is: alert te zijn op wat er aan de hand is in je eigen leven. Wat drijft je, wat inspireert je, wat weerhoudt je om je goede talenten te gebruiken? Zou het een idee zijn om eens bij jezelf na te gaan welke talenten, goede eigenschappen je hebt? Als je die niet zo een-twee-drie kunt vinden, vraag dan eens aan je hartsvriend/-in, je soul-mate.

Stel je kunt goed luisteren, koken of goede raad geven, waarom dan niet wat meer daarvan doen in deze tijd? Niet verminderen maar vermeerderen. Of meer lezen en minder zappen, of meer bidden en minder kletsen over anderen, of meer praten met huisgenoten en minder met de I-phone aan tafel…. Dingen om ZELF het leven interessanter en socialer te maken.

Succes ermee! – voor ons allen –

René Graat, mhm,

pastoor