Samenwerken naar Toekomst

Al meer dan tien jaar geleden begonnen mensen uit onze omgeving na te denken en samen te overleggen hoe we kunnen samenwerken tussen parochies hier in de buurt: Banholt, Bemelen, Cadier en Keer, Eckelrade, Margraten, Mheer, Noorbeek, Reijmerstok en Sint Geertruid. Deze groep noemde zich: Cluster Plateau Margraten. Vanaf vorig jaar hebben we bekeken of het niet beter zou zijn om die groep van zoveel parochies te splitsen om zo te kunnen komen tot concrete samenwerking.

Daaruit is naar voren gekomen dat de drie parochies van ons Cluster Terlinden samen met de parochie van Margraten verder willen praten over wat we samen kunnen ondernemen. Tevens houden we de deur open voor de parochies van Sibbe en Scheulder.

We hebben inmiddels informeel en formeel oriënterende gesprekken gehad tussen de leden van de kerkbesturen van Banholt, Noorbeek, Reijmerstok en Margraten. Deze gesprekken gaan vooral over dat wat we kunnen leren van elkaars’ ervaring en kennis. Het zit erin dat we inzichten en activiteiten gaan ontdekken die we kunnen delen en samen kunnen ontwikkelen. We denken daarbij aan Liturgie zoals gezinsmissen, avondwaken en bijzondere vieringen; aan Catechese zoals doop-, eerste communie- en vormsel voorbereiding, Diaconie zoals zorgzaamheid voor elkaar, de Franciscusgroep –  zonder de andere belangrijke gemeenschap opbouwende activiteiten te vergeten zoals kerkhof- en kerkonderhoud, Bronk, samenwerking met verenigingen, enz..

Op termijn denken we ook aan een overkoepelend bestuur met vertegenwoordigers van elke parochie. Intussen blijft de structuur die de parochie bestuurt doorgaan. Elke parochie is verschillend en heeft haar eigen gezicht. Dat moet ook zo blijven en het is niet de bedoeling dat, dat wat typisch van een bepaalde parochie is, afgeschaft moet worden. Integendeel. Of dat het geld van alle parochies op een grote hoop moet worden gegooid.

Op veel plaatsen om ons heen zien we hoe mensen op allerlei gebied steeds meer proberen samen te werken om samen gesterkt vooruit te kunnen. Dat geldt ook voor onze parochies. Momenteel is er heel wat leven in onze gemeenschappen. We zouden dat ook graag zo houden voor de toekomst. Daarvoor dienen we vooruit te kijken om bij de tijd te blijven. Samenwerking met anderen kan ons daar goed bij helpen.

Op 30 augustus gaan we verder praten hierover maar dan met alle leden van de verschillende kerkbesturen; samen met een begeleider van het bisdom die ons de verschillende mogelijkheden zal uitleggen.

We houden u op de hoogte.

 

René Graat, mhm                samen met     Frits Janssen,

Pastoor                                                       Pastoor van Margraten