ONZE PAROCHIEFEDERATIE IN OPRICHTING

Op 14 november j.l. waren we met nagenoeg de voltallige kerkbesturen van Banholt, Margraten, Noorbeek en Reijmerstok bij elkaar om te kijken of we een stap verder konden zetten op de weg van federatievorming. We zoeken naar meer samenwerking én samenleving onder deze vier parochies. 

De kerkbesturen vonden dat we meer samen kunnen gaan en samen doen om de levensvatbaarheid van onze vier parochies betere kansen te geven. Met meer mensen kun je ook meer betekenen voor het gemeenschapsleven dat zich in de eerste plaats in de parochies zelf blijft afspelen. Daarom hebben we er ook goed over nagedacht en willen ervoor zorgen dat zaken die typisch horen bij een bepaalde parochie dat ook blijven doen. We denken daarbij aan de vieringen bij de (dorps)kermissen, Bronk, Jonkheidsmissen, Cecilia vieringen, Eerste Communie, werkgroepen, enz. Het goede en mooie dat bestaat moet gekoesterd worden en blijven voortbestaan. 

De vier parochies zullen geleid worden door een nieuw te vormen “kerkbestuur”. Dit zal bestaan uit twee mensen gekozen uit elke parochie en de twee pastoors (10 mensen dus). De leden van dit kerkbestuur worden benoemd door de bisschop, zoals dat nu ook is. Momenteel worden de vier parochies geleid door de u bekende kerkbesturen. Deze blijven bestaan maar om verwarring te voorkomen zullen de nu bestaande kerkbesturen een ander naam krijgen: “parochieraad”. De leden hiervan zullen min of meer hetzelfde werk doen als de kerkmeesters nu maar ze hoeven niet door de bisschop te worden benoemd. 

En wanneer is de startdatum? We hadden gedacht aan 1 april 2017 omdat we na de bijeenkomst van 14 november nog eens alles goed willen doorspreken in de kerkbesturen van onze parochies. Daarna komen we nog eens met z’n allen bij elkaar op 23 januari. Mocht u vragen of opmerkingen hebben: elders in dit blad staat hoe u mij en eventueel andere kerkbestuursleden kunt bereiken (renegraat@home.n). 

Aan deze Parochiefederatie in oprichting (i.o.) hebben we de naam gegeven:

Federatie Terlinden – Margraten.

Misschien komt dit allemaal wat onzeker over of zelf verontrustend: alweer wat nieuws! Toch denken we, met een aantal mensen, dat samenwerking met buren een betere toekomst heeft als alleen blijven.  

Tot slot wens ik u allen, ook namens ons kerkbestuur, een licht gevend Kerstfeest en een zegenrijk Nieuwjaar, 

René Graat, mhm

pastoor