MIVA – Collecte 2019: Grote opbrengst

Op 24 en 25 augustus vond de jaarlijkse MIVA-collecte plaats.

Dit jaar vroeg MIVA aandacht voor een bijzonder project: “Auto bezorgt meisjes weer een toekomst”. Voor de meisjes in Kameroen is gezondheidszorg en onderwijs onbereikbaar. Vervoer is hier van levensbelang. Klik hier voor meer informatie. 

Na de H.Mis van de zomerkermis-zondag werd een “kerkdeur-collecte” houden. Dankzij de gulle gaven van de kerkgangers kunnen wij € 362,57 overmaken naar MIVA.

Hartelijk bedankt, namens de meisjes in Kameroen!! 

Pastoor Graat, m.h.m

en Parochiebestuur St. Gerlachus