Opbrengst Vastenactie 2019

De opbrengst van de vastenactie in de parochie Banholt is € 366,72.

Daarnaast hebben de kinderen van basisschool “De DEN” (uit Mheer, Noorbeek en Banholt) ook een vastenproject voor de vastenactie gehouden. Tijdens een mooie paasviering op school konden zij € 631,26 aan Pastoor Graat overhandigen.

Vastenactie 2019 stond onder het motto “water verandert alles’. De opbrengst hiervan gaat naar projecten in Niger, Congo, Sierra Leone, Nicaragua en Indonesië, die schoon water dichtbij mensen brengen.

Hartelijk bedankt!

R.K. Parochie St. Gerlachus, Tebannet

GROOT ONDERHOUD KERKHOF BANHOLT

Info Nr. 2:

De werkzaamheden op het kerkhof verlopen voorspoedig en veel voortvarender dan gepland.
Er wordt dan op zaterdag 11 mei, week 19, het gras van het overige deel van het kerkhof gespoten, zodat dit kan afsterven.

Dan is het natuurlijk belangrijk dat de planten zijn verwijderd voor zaterdag 11 mei, week 19, en kunnen de werkzaamheden weer plaatsvinden op het niet gearceerde gedeelte van bijgevoegde schets.

Omdat dit groot onderhoud kerkhof zo voorspoedig en voortvarend verloopt, zijn wij als parochiebestuur veel dank verschuldigd aan de grote inzet van de vele vrijwilligers.

Op het kerkhof wordt op alle zaterdagen vanaf 8.30u. en op dinsdag en donderdagavond vanaf 18.00u. gewerkt.

U kunt de werkzaamheden volgen door informatie op het kerkhof, prikbord in de kerk, Sint Gerlachusklokje en op deze plek van onze website.

Uiteraard is iedereen welkom om mee te helpen.
Het is niet alleen een zaak van de vrijwilligers van het kerkhof en parochiebestuur, maar van ons allemaal.

 

Info Nr. 1:

In 2019 gaan wij groot onderhoud uitvoeren aan ons kerkhof.

De werkzaamheden zullen in 4 fases worden gerealiseerd door de vrijwilligers van de kerkhofgroep, Firma Maico Flamand en een ieder die zich verbonden voelt met onze parochie. De uitvoering van fase 1 gebeurt vanaf week 15 t/m week 20. 

Op zaterdag 6 april a.s. zal het gras worden gespoten zodat dit kan afsterven. De werkzaamheden beginnen op zaterdag 13 april 2019 om 8:30 uur.

 

 

 

Het is belangrijk dat de planten in het gedeelte van ‘fase 1’ zijn verwijderd vóór zaterdag 6 april a.s.  Het parochiebestuur is niet verantwoordelijk voor eventuele schade aan planten. 

‘Fase 1’ bevindt zich in het noordoostelijke gedeelte van het kerkhof – dit is in de schets met schuine arcering aangegeven. 

U kunt de werkzaamheden volgen door informatie op het kerkhof, aan het prikbord in de kerk, in het St. Gerlachusklokje en op deze website. 

Uiteraard is iedereen van harte welkom om mee te helpen. Het is niet alleen een zaak van de vrijwilligers van de kerkhof-werkgroep en het parochiebestuur, maar van ons allemaal. 

Contactpersoon: Jef Tielens, T: 06 2188 4203

 

Het Parochiebestuur

R.K. Parochie St. Gerlachus Banholt

VASTENGEBED

Blijf bij mij, Heer,

Als mijn gezondheid me in de steek laat,

als ik m’n werk verlies,

als de onzekerheid bij me binnendringt,

blijf dan bij me, Heer, in mijn moeilijkheden.

 

Wanneer de persoon van wie ik houd mij verlaat,

wanneer mijn kinderen en vrienden me hun rug toekeren,

blijf dan bij me, Heer, in mijn moeilijkheden.

 

Als ik geen energie meer heb om te vechten,

als ik de zin van het leven niet meer zie zitten,

blijf dan bij me, Heer, in mijn moeilijkheden.

 

Wanneer ik twijfel aan alles, zelfs aan mezelf, zelfs aan u,

wanneer ik uw aanwezigheid niet meer voel,

blijf dan bij me, Heer, in mijn moeilijkheden.

 

U kent mijn naam, dat weet ik zeker,

antwoord toch als ik tot u roep, bevrijd mij van angst.

 

Herinner u eraan, Heer, dat u mijn enige toevlucht bent.

 

(vertaald uit “Prions en Eglise” N° 387, p. 82)

 

 

VASTENACTIE 2019

Water verandert alles

Even je handen wassen, een glas water pakken, de wc doortrekken of thee zetten: we staan er in Nederland nauwelijks bij stil wat een luxe het is dat we kranen in huis hebben waar altijd schoon water uit komt.

In grote delen van de wereld is water ver weg en vaak ook onveilig. Dat veroorzaakt talloze problemen: op het gebied van gezondheid, opleiding en scholing, economische ontwikkeling en de verhouding tussen mannen en vrouwen. Vooral vrouwen en kinderen ondervinden namelijk de gevolgen van het gebrek aan schoon, toegankelijk water. Ze lopen vaak dagelijks urenlang naar het dichtstbijzijnde moeras, naar de rivier of het meer om water te halen. Die tijd kunnen ze niet besteden aan andere dingen, zoals naar school gaan of geld verdienen.

Vastenactie vraagt dit jaar extra aandacht voor water!

We steunen projecten in Niger, Congo, Sierra Leone, Nicaragua en Indonesië, die schoon water dichtbij mensen brengen. En daarmee worden levens blijvend veranderd!  Doe mee.

De Vastenactie loopt van Aswoensdag tot Pasen.

U kunt uw bijdrage in de offerblok “vastenoffer” deponeren

of overmaken naar IBAN: NL21 INGB 000 300 0046 t.n.v. Vastenactie Roermond

Pelgrimstocht 5 januari 2019

Pelgrimstocht vanuit de St. Gerlachuskerk van Banholt naar de begraafplaats van  St. Gerachus in Houthem -Valkenburg.

Als gebruikelijk begint deze dag met een H Mis, met als voorganger pastoor R.Graat  geassisteerd door Ivo en John en opgeluisterd door het Lief en Leed koor.

Het koor begint deze viering met het St. Gerlachuslied en pastoor Graat opent met het thema van dit jaar:  Zeuks te Mich ouch ?

Tijdens de viering vindt de brood en zand zegening plaats.

Even voor half elf staan we buiten de kerk en kan de tocht naar Houthem beginnen , 31 mensen die zich niet laten afschrikken door de regen, gaan van start.

Het tempo zit er goed in, bij de kapel in Honthem wordt een korte overweging gehouden en de paraplu’s kunnen worden ingeklapt.

De temperatuur is aangenaam voor de tijd van het jaar en na een korte overweging bij de kapel op’t Rooth , staat de  koffie en vlaai in cafe ‘t Gasthuis op ons te wachten.

Wij vervolgen na het nuttigen de weg naar Houthem waar wij rond kwart voor twee arriveren.

5 lectoren verzorgen samen met pastoor Graat de overweging in de kerk, waarna het officiële deel van de pelgrimstocht wordt afgesloten.

Een deel van de groep maakt gebruik van de mogelijkheid om iets te eten bij de Holle Eik.

Hier wordt nog wat na gepraat over de mooie overwegingen en wordt vastgesteld dat de route 13,8 km  bedraagt.

De 9 mensen die terug wandelen naar Banholt zorgen dat zij even over half 3 klaar zijn  om te vertrekken.

Opvallend is dat hier geen inwoner van Banholt bij aanwezig is.

1 stel uit Utrecht, 1 stel uit Venray, 2 mensen uit Cadier en Keer, 1 uit Holset ,1 uit Slenaken en 1 uit Margraten

Er wordt gekozen voor een andere route, later blijkt dat er nog niet 1 km gelopen wordt over de route van ’s ochtends (er leiden meerdere wegen naar Rome).

Het wordt een prachtige tocht met veel mooie en bijzondere verhalen, om 5 minuten over vijf hebben wij de kerk in Banholt bereikt en nemen afscheid van elkaar.

Met herinneringen aan een hele mooie dag.

 

Hopelijk tot zondag 5 januari 2020 !

(Pierre Mingels)

 

Kerkdeurcollecte op zondag 14 oktober 2018 voor SULAWESI

Op zondag 14 oktober 2018 werd in de St. Gerlachuskerk in Banholt een kerkdeurcollecte gehouden voor de slachtoffers van de aardbeving op het eiland Sulawesi (Indonesie). De opbrengst was € 200.

Hartelijk bedankt voor uw vrijgevigheid!

Kerkstrijd, of toch niet?

In Maas en Mergelland was een uitzending te zien over het onlangs verschenen boekje van Harry van der Bruggen.

Wilt u het kijken, klik dan op onderstaande link:

https://www.youtube.com/watch?v=W8NHYZvedo0

MIVA

De kerkdeurcollecte op zondag 25 augustus 2018 voor MIVA heeft het mooie bedrag van € 191,86 opgeleverd. Dit bedrag wordt gebruikt om missionarissen te voorzien van vervoersmiddelen: auto’s, brommers, bussen, ambulance-boten etc.

Hartelijk dank voor uw steun!