Pelgrimstocht 5 januari 2019

Pelgrimstocht vanuit de St. Gerlachuskerk van Banholt naar de begraafplaats van  St. Gerachus in Houthem -Valkenburg.

Als gebruikelijk begint deze dag met een H Mis, met als voorganger pastoor R.Graat  geassisteerd door Ivo en John en opgeluisterd door het Lief en Leed koor.

Het koor begint deze viering met het St. Gerlachuslied en pastoor Graat opent met het thema van dit jaar:  Zeuks te Mich ouch ?

Tijdens de viering vindt de brood en zand zegening plaats.

Even voor half elf staan we buiten de kerk en kan de tocht naar Houthem beginnen , 31 mensen die zich niet laten afschrikken door de regen, gaan van start.

Het tempo zit er goed in, bij de kapel in Honthem wordt een korte overweging gehouden en de paraplu’s kunnen worden ingeklapt.

De temperatuur is aangenaam voor de tijd van het jaar en na een korte overweging bij de kapel op’t Rooth , staat de  koffie en vlaai in cafe ‘t Gasthuis op ons te wachten.

Wij vervolgen na het nuttigen de weg naar Houthem waar wij rond kwart voor twee arriveren.

5 lectoren verzorgen samen met pastoor Graat de overweging in de kerk, waarna het officiële deel van de pelgrimstocht wordt afgesloten.

Een deel van de groep maakt gebruik van de mogelijkheid om iets te eten bij de Holle Eik.

Hier wordt nog wat na gepraat over de mooie overwegingen en wordt vastgesteld dat de route 13,8 km  bedraagt.

De 9 mensen die terug wandelen naar Banholt zorgen dat zij even over half 3 klaar zijn  om te vertrekken.

Opvallend is dat hier geen inwoner van Banholt bij aanwezig is.

1 stel uit Utrecht, 1 stel uit Venray, 2 mensen uit Cadier en Keer, 1 uit Holset ,1 uit Slenaken en 1 uit Margraten

Er wordt gekozen voor een andere route, later blijkt dat er nog niet 1 km gelopen wordt over de route van ’s ochtends (er leiden meerdere wegen naar Rome).

Het wordt een prachtige tocht met veel mooie en bijzondere verhalen, om 5 minuten over vijf hebben wij de kerk in Banholt bereikt en nemen afscheid van elkaar.

Met herinneringen aan een hele mooie dag.

 

Hopelijk tot zondag 5 januari 2020 !

(Pierre Mingels)

 

Adventsboodschap 2018

Kerkdeurcollecte op zondag 14 oktober 2018 voor SULAWESI

Op zondag 14 oktober 2018 werd in de St. Gerlachuskerk in Banholt een kerkdeurcollecte gehouden voor de slachtoffers van de aardbeving op het eiland Sulawesi (Indonesie). De opbrengst was € 200.

Hartelijk bedankt voor uw vrijgevigheid!

Kerkstrijd, of toch niet?

In Maas en Mergelland was een uitzending te zien over het onlangs verschenen boekje van Harry van der Bruggen.

Wilt u het kijken, klik dan op onderstaande link:

https://www.youtube.com/watch?v=W8NHYZvedo0

MIVA

De kerkdeurcollecte op zondag 25 augustus 2018 voor MIVA heeft het mooie bedrag van € 191,86 opgeleverd. Dit bedrag wordt gebruikt om missionarissen te voorzien van vervoersmiddelen: auto’s, brommers, bussen, ambulance-boten etc.

Hartelijk dank voor uw steun!

Paaswake in Noorbeek

Zaterdagavond 31 maart 2018 ging de paaskaars van Banholt op reis naar Noorbeek. Daar was de paaswake voor Noorbeek en Banholt. – ZALIG PAASFEEST!

Hoeskamer Tebannet

Sinds 4 januari 2018 is de Hoeskamer Tebannet actief.

Voor meer informatie klik hier https://www.hoeskamertebannet.nl/

Parochiefederatie Terlinden-Margraten

De parochies H. Gerlachus/Banholt,

H. Franciscus/Reijmerstok,

H. Brigida/Noorbeek en

H. Margarita/Margraten

gaan samenwerken in de parochiefederatie Terlinden-Margraten.

 

Vandaag was in de parochiekerk van Reijmerstok een bijzondere eucharistieviering, met Mgr. Huub Schnackers als voorganger en de pastores René Graat en Frits Janssen als concelebranten. Alle vier de parochies hebben een bijdrage aan deze feestelijke plechtigheid geleverd.  Na afloop van de H. Mis vond de officiële ondertekening plaats van het convenant, waarin de gemaakte afspraken zijn vastgelegd.

 

 

 

 


In de nieuwe parochiefederatie houdt elke parochie haar eigen identiteit. Ze blijft in de praktijk zelfstandig voortbestaan, met een eigen financiele exploitatie. Ook behouden de huidige pastoors hun functie. Er is wel een nieuw kerkbestuur voor de federatie, waarvan de leden door de Bisschop benoemd worden. De pastores hebben uiteraard ook zitting in het kerkbestuur, waarbij Pastoor Graat als voorzitter optreedt. Alle leden van het kerkbestuur dragen gezamenlijk bestuursverantwoordelijkheid voor alle vier de parochies van de federatie.

De voormalige kerkbesturen van de vier parochies worden omgevormd tot parochiebestuur. Het parochiebestuur regelt – zoals dat tot heden met ‘oude’ kerkbestuur het geval is, alle zaken die de desbetreffende parochie aangaan.

Vooralsnog zullen de parochianen dus niet zo heel veel merken van de nieuwe parochiefederatie. In de parochies zelf blijven de pastoor en de huidige werkgroepen actief. Het regelen van zaken rondom bijzondere vieringen zoals huwelijk, begrafenis en doop verandert niet en ook het bestellen van misintenties gaat voort op de manier zoals men dat gewend is. Wel zullen initiatieven worden genomen om de samenwerking tussen de parochies te verstevigen. Zo kan men van elkaars ervaringen leren en de krachten bundelen voor het welzijn van iedereen in de vier betrokken parochies.