KERKDIENSTEN VANAF 1 JUNI 2020

Beste parochianen!

Zoals bij u misschien bekend, heeft het Bisdom Roermond richtlijnen gegeven onder welke voorwaarden/maatregelen Heilige Missen vanaf 1 juni as. in de kerk zouden kunnen worden gehouden.

  • Er mogen maximaal 30 personen aanwezig zijn in de kerk.
  • Ook de communie mag dan nog niet worden uitgereikt.
  • Er mag ook niet worden gezongen.

Het parochiebestuur heeft de richtlijnen bekeken en geconcludeerd dat deze op dit moment praktisch niet uitvoerbaar zijn binnen onze kerk.

Ook is er op dit moment geen pastoor beschikbaar die zou kunnen voorgaan in de H.Mis.

Gelet op het feit dat vele kerkbezoekers onder de risicogroep vallen, zoals bepaald door de overheid, is het parochiebestuur van mening dat het ook uit veiligheidsoogpunt niet wenselijk is om al per 1 juni te starten met Heilige Missen.

Voor de geïnteresseerden liggen een aantal kopieën van de brief die onze bisschop hierover heeft geschreven achter in de kerk, u kunt ‘m ook op deze website nalezen.

De Sint Gerlachuskerk is geopend voor stil gebed of een kaarsje aan te steken met inachtneming van de regels van RIVM alle zondagen van 9.30u. tot 11.00u..

Wij hopen op uw begrip.

Het parochiebestuur St. Gerlachus