VASTENOFFER

De campagne van de Vastenactie 2021 richt zich op beter onderwijs in ontwikkelingslanden. Met name beroepsonderwijs en opleidingen voor ondernemerschap kunnen mensen in moeilijke omstandigheden in staat stellen om hun eigen inkomen te verwerven.

De afgelopen jaren hebben al heel wat mensen in zuidelijke landen met hulp van Vastenactie een beroepsopleiding kunnen volgen en kregen meer dan tienduizend jongeren basis- of voortgezet onderwijs. Met het campagnethema ‘Werken aan je toekomst’ draagt Vastenactie opnieuw bij aan twee van de duurzame ontwikkelingsdoelen van de Verenigde Naties (VN) voor 2030: goed onderwijs en eerlijk werk voor iedereen.

Vastenactie steunt projecten die verschillende vormen van voortgezet onderwijs beschikbaar en toegankelijk maken voor mensen in ontwikkelingslanden.

De Vastenactie loopt van Aswoensdag tot Pasen.

  • U kunt uw bijdrage in het offerblok achter in de kerk met het opschrift “vastenoffer” deponeren
  • of overmaken naar NL21 INGB 000 300 0046 t.n.v. Vastenactie Roermond
  • of via de website www.vastenactie.nl de instructies volgen en een donatie overmaken.