MARIA TEN HEMELOPNEMING

In het liturgisch jaar vieren wij verschillende feesten ter ere van Maria. Maar het grootste Hoogfeest is toch Maria
ten Hemelopneming: Wij vieren dat zij na haar dood met ziel en lichaam opgenomen werd in de Hemel. Haar lichaam, waarmee
zij ons Gods Zoon schonk kende niet het graf, niet de aftakeling van haar lichaam.

Maria, wie steekt niet eens een kaarsje bij haar op of bidt een kort gebed tot haar ? Ons geloof is gericht op God de Vader en de
Zoon, erg mannelijk. Maria brengt met haar vrouw en moeder zijn een evenwicht!

Voor mij persoonlijk moet ik bekennen, dat ik buiten de officiële gebeden, spontaan makkelijker tot Maria bid, bijvoorbeeld voor
zieken, mensen die lijden, kinderen.

Zeker omdat ik meer dan dertig keer in Lourdes ben geweest. Daar heb ik mogen ervaren hoezeer zij voor ontelbare mensen
een troost is, hoe wij bij haar, gezond of ziek, samen het geloof kunnen vieren.Mooie herinneringen komen nu weer naar boven,
nu ik bijvoorbeeld denk aan het diepe verdriet van ouders, toen plotseling hun zoontje was gestorven. Ik zei tegen de moeder, dat
ik vast geloofde, dat Maria haar zoontje nu in haar armen hield. Jaren later deed hun dochter de Eerste Communie.

Dit meisje vertelde tijdens de communieles, dat haar moeder steeds vertelde, dat Maria haar broertje in de armen hield! Maria zie ik als een troostrijke, meelevende Moeder, laten wij haar dankbaar zijn!

Wij vieren Maria ten Hemelopneming in ons parochiecluster in het weekeinde het dichtst op 15 augustus, dus op 12 en 13 augustus a.s. Laten wij Maria een groot feest geven uit dankbaarheid voor alles wat zij aan ons geeft aan troost, geloof, liefde en steun !

pastoor Tervoort