ENGELEN

Aartsengelen en beschermengelen: zegt het u nog iets? Met kerstmis zijn ze niet van de lucht. In de kunst en in kerken zijn ze veelvuldig afgebeeld.

De Bijbel is vol van engelen. Angelos: bode betekent hun naam. Ze overbruggen de afstand tussen de wereld van God en die van de mens. Ambassadeurs van God zijn het. Overal waar in de Bijbel een engel optreedt, ervaren de mensen Gods aanwezigheid. Dat kun je ook in mensen ervaren, er zijn ook engelen van mensen. U kent er vast een paar.

Aan de aartsengelen is een specifieke taak toevertrouwd. Michaël is de engel van het oordeel, die de strijd aanbindt met de krachten van het kwaad. Rafaël moet de jonge Tobias begeleiden en behoeden op zijn gevaarlijke tocht. Gabriël is degene die de blijde boodschap van Jezus’ menswording mag verkondigen aan Maria.

De engelbewaarders drukken het diepe geloof uit dat God zorg heeft voor ieder van ons persoonlijk. Daarom verbeelden we engelen met vleugels, om overal te kunnen zijn. Dat is het hart van het evangelie. Jezus wil dat ook laten voelen. Niemand is van God verlaten. Al kan het soms zo voelen. We gaan Hem ter harte. Hij bewaart ons in zijn hand.

In de Bijbel lezen we; “Want hij heeft zijn engelen bevolen,  dat zij u beschermen op al uw wegen; dat zij u op handen dragen en gij uw voet niet zult stoten aan een steen. (Psalm 91,11-12). Felix Mendelssohn Bartholdy heeft bij deze tekst prachtige muziek gecomponeerd. Het lied heet: “Denn er hat seinen Engeln befohlen über dir.” Het is een prachtig wiegenlied geworden, beluistert u het maar eens op youtube.

Paul Klee tekende in 1939 zijn “Engel voller Hoffnung.” Zijn engel is maar één lijn. Een hulplijn tussen God en mens. Houd hem in ere jouw beschermengel en wees er zelf een!

Kapelaan Dassen