Verklaring weekeinde 21 en 22 oktober 2023

Beste parochianen,

Ongetwijfeld zult u het artikel in De Limburger van afgelopen donderdag hebben gelezen of er over hebben gehoord.

Het artikel gaat over het verzoek van vicaris-generaal Quadvlieg van ons Bisdom aan de kerkbesturen om na te denken over het onderwerp: “Sluiting van kerken in de toekomst”.

Wij kunnen ons voorstellen dat u daarvan schrikt. Dat is echter niet nodig.

In het artikel gaat het bijvoorbeeld over 7 kerken in Geleen, waarvan er 4 zijn gesloten.

Maar een stad is heel anders dan een dorp.

De in het artikel geschetste problemen over een tekort aan kerkgangers en vrijwilligers geldt in bijna alle parochies van onze federatie niet.

Integendeel: In verschillende parochies van onze federatie is de laatste tijd het aantal vrijwilligers door nieuwe aanwas toegenomen!

In de parochies van onze federatie is de verbinding tussen kerk en gemeenschap uniek te noemen.

Denk aan de samenwerking met de Jonkheden, de verenigingen en uiteraard de jaarlijkse Bronk !

Ook mogen wij ons rijk voelen met het groot aantal kinderen dat hier wordt gedoopt, hun Eerste Heilige Communie doen en het Vormsel ontvangen.

Natuurlijk zijn er ook uitdagingen voor de toekomst, zeker op financieel gebied, maar samen moeten wij hier uit kunnen komen.

In het krantenartikel staat dat de Bisschop het laatste woord heeft over de sluiting van een kerk.

Dat komt echter pas aan de orde nadat een Kerkbestuur hier zèlf om vraagt.

Uiteraard zullen wij ingaan op de uitnodiging om als Kerkbestuur van onze parochiefederatie hierover in gesprek te gaan met de vicaris-generaal.

Intussen willen wij u uitdrukkelijk meegeven: wees niet verontrust door het artikel in de krant: onze kerkdeuren blijven, zeker de komende tijd, voor u wagenwijd openstaan !

 

Pastoor Tervoort en Michel Rompelberg,
voorzitter en secretaris van het Kerkbestuur