SAAMHORIGHEID

Het was weer geweldig in alle dorpen: De Broonk.

Nu ik dit schrijf is in al onze parochies, op Reijmerstok na, de Broonk geweest. Weken van voorbereiding voor iedereen, maar met name alle Jonkheden, voor de versieringen, het opknappen van de bogen enzovoorts. Weken van samenwerking voor alle vrijwilligers om de hemel, de draagbeelden de kleding voor de kinderen en de vaandels in orde te maken.

En vergeet niet de tientallen, die urenlang bezig zijn geweest om het koper te poetsen.Op zaterdag bloemen plukken in het veld voor de prachtige bloemtapijten en de strooibloemen voor de kinderen. De koren, muziekkorpsen en schutterijen, die zich voorbereiden op die unieke dag in het jaar.

En dan de dag zelf: Indrukwekkend om te zien hoe de bewoners van de straten samen de versieringen realiseren en de heilige huisjes ongelooflijk mooi in orde maken om Onze Lieve Heer te ontvangen! En dan de processies zelf: Ieder dorp met zijn eigen tradities, maar overal een feest van samenwerken, samen vieren, samen gemeenschap zijn.

Om nog niet te spreken over het samen vieren met een glas in de hand, wat er uiteraard helemaal bij hoort!

Beste, lieve mensen, koester deze saamhorigheid, koester het samenwerken, het samen feest vieren, het samen dorp-zijn, het maakt het leven zo veel mooier !

Pastoor Tervoort