BARMHARTIGHEID BEWEEGT

Na onze cluster bijeenkomst van 12 november ’15 waaraan meer dan 70 mensen uit Reijmerstok, Noorbeek en Banholt deelnamen, begint beweging te komen in wat we toen besproken hebben. Een achttal mensen uit het hele cluster bezinnen en informeren zich over de mogelijkheden om concreet goed te doen aan mensen die dat nodig hebben. In het bijzonder gaat de aandacht uit naar ouderen die thuis zijn en van tijd tot tijd “onder de mensen willen komen”. Hier gaat het om de zogenaamde huiskamerprojecten. Vooralsnog zoekt onze groep (waarvan ik geen lid ben) informatie bij mensen die hier al mee bezig zijn en met wie iets te delen is. Ze zijn al enkele keren bij elkaar geweest om hierover na te denken en er over te praten.

 

Daarbij willen we de andere mensen uit onze parochies niet vergeten – integendeel – en vooral niet hen die de bijeenkomst van 12/11 zo waardevol gemaakt hebben, in het bijzonder met hun “eigen bijdrage”: aan het einde van de avond werd aan iedereen gevraagd een antwoord op te schrijven op de vraag: “wat ben ik zelf bereid om bij te dragen”. Daar kwamen vele mooie antwoorden op.

 

De uitnodiging tot barmhartigheid gaat echter nog verder: ze geldt voor iedereen! Of je bij de een of andere groep hoort of niet, elk mens heeft iets wat hij of zij kent of kan. We hopen dat we over een tijdje iets meer kunnen gaan doen wat betreft een huiskamer project. Dan zal het belangrijk zijn om vrijwilligers te vinden die kunnen helpen. Niet allen met koffie maken maar ook met, bijvoorbeeld, kaarten. Stelt u zich voor dat drie mensen willen kwajongen en ze zijn niet ‘gespannen’, dan zou het fijn zijn als er een vierde man of vrouw mee kan aanschuiven. Ik denk hier ook aan ‘jong’ gepensioneerden die het nu vaak drukker hebben dan vroeger, maar misschien toch tijd weten te vinden voor hun oudere dorpsgenoten. Ik denk natuurlijk ook aan jongere mensen die wat vrije tijd kunnen geven aan hen die best wel eens willen luisteren naar ander nieuws.

U zult hier nog meer over horen.

Gehoor geven aan de uitnodiging om barmhartig te zijn: daaraan zul je merken dat dit het beste uit je tevoorschijn haalt.

 

DOOPVOORBEREIDING

Wist u dat in de afgelopen 4 jaren (vanaf 2012) in ons cluster 89 kindjes gedoopt zijn? Daar zitten een tiental bij die uit andere parochies komen, maar het is wel duidelijk dat vraag is naar het doopsel. Bij de voorbereiding op het doopsel wordt aan de ouders het een en ander verteld over het doopsel. Als het gaat over een tweede of derde kindje bestaat daar eigenlijk niet zoveel animo meer voor. Het is echter ook een mooie gelegenheid om – samen met andere ouders – eens van gedachten te wisselen over wat ‘geloof’ en ‘geloven’ voor jou / jullie betekent. Daarbij willen we eens wat dieper ingaan op de reden waarom jullie je kindje willen laten dopen. Zonder dat dit een zwaar gesprek moet worden waarvan je na afloop blij bent dat je het achter de rug hebt. We (de verschillende dames van de doopvoorbereiding en ondergetekende) denken aan zo’n avond te organiseren, een keer of twee, drie per jaar. Die avond is dan voor (a.s.) ouders uit ons hele cluster die erover denken het doopsel te vragen voor hun kindje dat al geboren is of dat nog geboren zal worden.

We houden jullie op de hoogte.

René Graat, mhm,

pastoor