Is onze kerk nog steeds katholiek?

De christelijke kerk volgens de katholieke traditie is veelvormig. Het Griekse woord “katholikos” betekent: algemeen, voor iedereen. Dat betekent dat de kerk open staat en er is voor mensen zowel op de Noordpool als op de Zuidpool – en allen daartussen in. U zult begrijpen dat al die mensen niet hetzelfde zijn, verschillende gewoontes hebben en hun eigen cultuur. Ook hebben ze verschillende prioriteiten, zaken waar ze het meest mee bezig zijn: het ligt eraan of je leeft in een land verscheurd door een burger- of geldoorlog (Syrië, Congo), of in een land waar veel mensen neerkijken op christenen en hen vervolgen (India, Nigeria, Columbia) en of je in vrijheid en redelijke materiële welstand leeft (Nederland). Overal is het leven anders en het zal dan ook verschillende noden en verschillende vragen oproepen.

Doorheen al die verschillende noden en vragen blijft de opdracht van de kerk, waar ook ter wereld, het Evangelie, de blijde boodschap van Jezus Christus, handen en voeten te geven. De invulling daarvan heeft vaak te maken met de manier waarop je de wereld in het algemeen en de kerk in het bijzonder bekijkt: positief of negatief, realistisch of met dromen, zeg je van jezelf dat je alleen gelooft in wat je met je ogen kunt zien, of geloof je nog in idealen? Van wat er gezegd en geschreven is over wat er verkeerd was en is in de kerk is heel wat waar. Is dat de enige of de hele waarheid? Ik dacht van niet, net zomin als dat de kerk helemaal goed en zonder fouten zou zijn.

De waarheid, zegt Jezus, doe je, ze is een manier van onderweg zijn, van met elkaar omgaan en naar elkaar luisteren. Wellicht zouden we een stuk makkelijker met elkaar onderweg zijn door toe te geven dat we elkaar kunnen aanvullen met onze verschillende inzichten. Dat kan, denk ik vooral als je voor jezelf toegeeft dat de ander net zo eerlijk is als jezelf. Dat voorkomt dat we menen het monopolie op de waarheid te bezitten.

Tot slot: de kerk is ook een mysterie, een werkelijkheid waarvan je niet alles kunt verklaren of begrijpen, maar waarvan je voelt en weet dat ze er is, dat ze teken is van Gods aanwezigheid onder ons. Maar hoe kan dat in een katholieke kerk die in 2000 jaren zowat alles gedaan heeft wat God verboden heeft??  Ik denk dat daar iets van dat mysterie in schuilt: die kerk bestaat nog steeds als een geloofsgemeenschap over de hele wereld. Daar kan de waarheid zich openbaren wanneer iedereen serieus genomen wordt.

René Graag, mhm

pastoor