ASWOENSDAG – BELANGRIJKE MEDEDELING

De WoCo op Aswoensdag 17 februari komt te vervallen.

Het askruisje wordt gegeven in de H.Mis op donderdag 18 februari 2021.