Bezoek bisschop Smeets

Op vrijdag 28 juni, zaterdag 29 juni en zondag 30 juni brengt bisschop mgr. drs HME Smeets een bezoek aan ons dekenaat. 

Hiervoor is een programma samengesteld. 

Op vrijdag 28 juni a.s. ontmoet hij om 09:15 uur vrijwilligers van de diaconale werkgroepen in ons dekenaat in het parochiecentrum van Wijlre.  

Eveneens op vrijdag 28 juni is, na de H. Mis om 19:00 uur in de dekenale kerk te Gulpen, een ontmoeting voorzien in de parochiezaal van de St. Petrusparochie met de kerkbestuursleden van ons dekenaat.  

Op zaterdag 29 juni is om 09:15 uur een informele kennismakingswandeling gepland met de bisschop voor alle parochievrijwilligers, verenigingen, organisaties en stichtingen in ons dekenaat. Vertrokken wordt vanaf de parkeerplaats bij het Wielderhoes in Wijlre. 

Aanmelden dient te geschieden bij A. Huveneers-Franssen. Zij is telefonisch bereikbaar onder nummer 043-4502261, email: anniehuveneers@kpnmail.nl.

 

Samenwerkingsverband Terlinden-Margraten een feit

TV Maas- en Mergelland heeft een filmpje gemaakt.

klik hier om het te bekijken: https://www.youtube.com/watch?v=nID6V41Vr74

foto’s Parochiefederatie Terlinden-Margraten

Parochiefederatie Terlinden-Margraten

De parochies H. Gerlachus/Banholt,

H. Franciscus/Reijmerstok,

H. Brigida/Noorbeek en

H. Margarita/Margraten

gaan samenwerken in de parochiefederatie Terlinden-Margraten.

 

Vandaag was in de parochiekerk van Reijmerstok een bijzondere eucharistieviering, met Mgr. Huub Schnackers als voorganger en de pastores René Graat en Frits Janssen als concelebranten. Alle vier de parochies hebben een bijdrage aan deze feestelijke plechtigheid geleverd.  Na afloop van de H. Mis vond de officiële ondertekening plaats van het convenant, waarin de gemaakte afspraken zijn vastgelegd.

 

 

 

 


In de nieuwe parochiefederatie houdt elke parochie haar eigen identiteit. Ze blijft in de praktijk zelfstandig voortbestaan, met een eigen financiele exploitatie. Ook behouden de huidige pastoors hun functie. Er is wel een nieuw kerkbestuur voor de federatie, waarvan de leden door de Bisschop benoemd worden. De pastores hebben uiteraard ook zitting in het kerkbestuur, waarbij Pastoor Graat als voorzitter optreedt. Alle leden van het kerkbestuur dragen gezamenlijk bestuursverantwoordelijkheid voor alle vier de parochies van de federatie.

De voormalige kerkbesturen van de vier parochies worden omgevormd tot parochiebestuur. Het parochiebestuur regelt – zoals dat tot heden met ‘oude’ kerkbestuur het geval is, alle zaken die de desbetreffende parochie aangaan.

Vooralsnog zullen de parochianen dus niet zo heel veel merken van de nieuwe parochiefederatie. In de parochies zelf blijven de pastoor en de huidige werkgroepen actief. Het regelen van zaken rondom bijzondere vieringen zoals huwelijk, begrafenis en doop verandert niet en ook het bestellen van misintenties gaat voort op de manier zoals men dat gewend is. Wel zullen initiatieven worden genomen om de samenwerking tussen de parochies te verstevigen. Zo kan men van elkaars ervaringen leren en de krachten bundelen voor het welzijn van iedereen in de vier betrokken parochies.

 

 

 

Parochiefederatie Terlinden-Margraten

De parochiefederatie Terlinden – Margraten zal na de Heilige Mis van 10:00 uur haar beslag krijgen met de ondertekening van een overeenkomst, convenant  genoemd, waarin de toekomstige samenwerking is vastgelegd.

Hier een interview met Pastoor Graat: https://www.youtube.com/watch?v=YSq8wq0GgUA

 

Interview met Pastoor Graat

Op RTV Maas en Mergelland wordt deel 1 van dit interview vanaf maandag 9 januari 2017 een week lang uitgezonden, en wel op de even uren; deel 2 vanaf maandag 16 januari 2017.Omdat dit mooie gesprek te lang is voor een uitzending, heeft de zender het in twee delen geknipt.

Deel 1 kunt u hier kijken: https://www.youtube.com/watch?v=nIcUf_JxIYo

Deel 2 kunt u hier kijken: https://www.youtube.com/watch?v=RIOtGe8ScL8

Lintje voor Fons Bendermacher

Op dinsdag 26 april 2016 heeft F2016-04-26 12.38.30ons Bendermacher een Koninklijke Onderscheiding ontvangen: h

Hij is nu Lid in de Orde van Oranje-Nassau.

 

Hiermee wordt zijn vrijwilligerswerk binnen Harmonie Amicitia en de Parochie St. Gerlachus/Banholt (in het bijzonder zijn inzet voor het kerkhof, het gemeenschapshuis en andere werkzaamheden in en rond het kerkgebouw) gehonoreerd.

 

Proficiat!

25-07-2015: 70ste verjaardag Pastoor René Graat