Bezoek bisschop Smeets

Op vrijdag 28 juni, zaterdag 29 juni en zondag 30 juni brengt bisschop mgr. drs HME Smeets een bezoek aan ons dekenaat. 

Hiervoor is een programma samengesteld. 

Op vrijdag 28 juni a.s. ontmoet hij om 09:15 uur vrijwilligers van de diaconale werkgroepen in ons dekenaat in het parochiecentrum van Wijlre.  

Eveneens op vrijdag 28 juni is, na de H. Mis om 19:00 uur in de dekenale kerk te Gulpen, een ontmoeting voorzien in de parochiezaal van de St. Petrusparochie met de kerkbestuursleden van ons dekenaat.  

Op zaterdag 29 juni is om 09:15 uur een informele kennismakingswandeling gepland met de bisschop voor alle parochievrijwilligers, verenigingen, organisaties en stichtingen in ons dekenaat. Vertrokken wordt vanaf de parkeerplaats bij het Wielderhoes in Wijlre. 

Aanmelden dient te geschieden bij A. Huveneers-Franssen. Zij is telefonisch bereikbaar onder nummer 043-4502261, email: anniehuveneers@kpnmail.nl.