Artikelen door Aurelia Renierkens

ZOALS DE OUDEN ZONGEN…..

Op Goede Vrijdag (19 april j.l.) was ik uitgenodigd op de paasviering van de leerlingen en leerkrachten van de Basisschool in Mheer. Zowat al onze kinderen zitten op die school. Veel van de kinderen ken ik en dat maakt het allemaal nog interessanter. Voor zover ik kon zien, deden alle kinderen mee: van groep acht […]

Opbrengst Vastenactie 2019

De opbrengst van de vastenactie in de parochie Banholt is € 366,72. Daarnaast hebben de kinderen van basisschool “De DEN” (uit Mheer, Noorbeek en Banholt) ook een vastenproject voor de vastenactie gehouden. Tijdens een mooie paasviering op school konden zij € 631,26 aan Pastoor Graat overhandigen. Vastenactie 2019 stond onder het motto “water verandert alles’. […]

Zaterdag 18 en zondag 19 mei 2019

Eerste lezing: uit de openbaring van Johannes 21,1-5a Toen zag ik een nieuwe hemel en een nieuwe aarde. De hemel en de aarde van vroeger waren verdwenen, en ook de zee was er niet meer. Ik zag uit de hemel een heilige stad naar beneden komen, het nieuwe Jeruzalem. Die stad kwam bij God vandaan. […]

VASTEN OF VASTER ?

Volgens een woordenboek betekent ‘vasten’: “zich onthouden van eten of drinken” – dus iets niet doen. In de katholieke kerk geeft dit woord ook de periode aan van Aswoensdag tot Pasen (40 dagen – als je de zondagen niet meerekent). De redenen waarom iemand zich onthoudt van eten, drinken, roken, snoepen, enz. kunnen verschillend zijn. […]

GROOT ONDERHOUD KERKHOF BANHOLT

Info Nr. 2: De werkzaamheden op het kerkhof verlopen voorspoedig en veel voortvarender dan gepland. Er wordt dan op zaterdag 11 mei, week 19, het gras van het overige deel van het kerkhof gespoten, zodat dit kan afsterven. Dan is het natuurlijk belangrijk dat de planten zijn verwijderd voor zaterdag 11 mei, week 19, en […]

VASTENGEBED

Blijf bij mij, Heer, Als mijn gezondheid me in de steek laat, als ik m’n werk verlies, als de onzekerheid bij me binnendringt, blijf dan bij me, Heer, in mijn moeilijkheden.   Wanneer de persoon van wie ik houd mij verlaat, wanneer mijn kinderen en vrienden me hun rug toekeren, blijf dan bij me, Heer, […]

VASTENACTIE 2019

Water verandert alles Even je handen wassen, een glas water pakken, de wc doortrekken of thee zetten: we staan er in Nederland nauwelijks bij stil wat een luxe het is dat we kranen in huis hebben waar altijd schoon water uit komt. In grote delen van de wereld is water ver weg en vaak ook […]

ACHTER IN DE KERK

Niet alle informatie wordt doorgegeven via computer, I-pad, mobiele telefoon, en zo. Soms gebeurt het dat informatie wordt geschreven op een stuk papier en dan laat men dit lezen in een krant, een (reclame)folder, op de Den – of achter in de kerk. Als u daar naar binnen komt (of uitgaat) ziet u er allerlei […]

DEELNAME

In steden worden meer kerken gesloten als in dorpen. Zijn dorpen dan financieel rijker als steden? Dat weet ik niet. Wat ik wel weet is dat er in (onze) dorpen meer gemeenschapszin te bespeuren valt als in menige stad. Zou het dan niet goed zijn om dat gevoel ook levend te houden? Verenigingen, clubs, sociëteiten, […]