Artikelen door Aurelia Renierkens

ONS KERKHOF

Al kiezen veel mensen voor een crematie, er zijn ook een aantal die liever begraven willen worden. Dank zij een flinke groep vrijwilligers is dat in onze parochies (van het Cluster Terlinden) financieel goed mogelijk en bovendien ligt de begraafplaats er ook heel mooi en verzorgd bij. Op dit ogenblik is dat niet helemaal het […]

KINDEREN – VRIJWILLIGERS

Het wordt steeds moeilijker om kinderen te vinden die een paar jaren misdienaar willen zijn. Enkele keren per maand worden ze dan gevraagd om een bijdrage te leveren aan vieringen in de kerk. Velen onder ons vinden het mooi en zinvol als kinderen op deze manier meeleven en -doen met onze gemeenschap waarvan ze bij […]

MIVA – Collecte 2019: Grote opbrengst

Op 24 en 25 augustus vond de jaarlijkse MIVA-collecte plaats. Dit jaar vroeg MIVA aandacht voor een bijzonder project: “Auto bezorgt meisjes weer een toekomst”. Voor de meisjes in Kameroen is gezondheidszorg en onderwijs onbereikbaar. Vervoer is hier van levensbelang. Klik hier voor meer informatie.  Na de H.Mis van de zomerkermis-zondag werd een “kerkdeur-collecte” houden. […]

ONZE KERK: GEMEENSCHAP OF SUPERMARKTAANBIEDING?

Een gemeenschap ken je aan een aantal mensen die samen iets willen beleven, ondernemen of zijn. Die mensen weten ook dat het bestaan bepaald wordt door de inbreng van hen die zich lid van deze gemeenschap voelen. Bij die inbreng hoort vaak ook een financiële bijdrage. In een geloofsgemeenschap is dat ook zo. Als er […]

Bezoek bisschop Smeets

Op vrijdag 28 juni, zaterdag 29 juni en zondag 30 juni brengt bisschop mgr. drs HME Smeets een bezoek aan ons dekenaat.  Hiervoor is een programma samengesteld.  Op vrijdag 28 juni a.s. ontmoet hij om 09:15 uur vrijwilligers van de diaconale werkgroepen in ons dekenaat in het parochiecentrum van Wijlre.   Eveneens op vrijdag 28 juni […]

BRONK : MET EN VOOR ELKAAR

Op 9 juni, 30 juni en 14 juli vieren we weer onze jaarlijkse Bronken. Ramen worden gewassen, (voor)tuintjes geschoffeld en geharkt, de zondagse kleren opgeborsteld, de vlaggen gladgestreken, de bronkpaaltjes worden nagekeken en nog veel meer. We willen weten dat het Bronkzondag is. Wij allemaal? Er zijn mensen die menen dat ze geen échte Kermis […]

Zaterdag 28 en 29 september 2019

Eerste lezing uit de eerste brief van Paulus aan Timoteüs 6,11-16  Timoteüs, jij bent een christen, en je moet geen slechte dingen doen. Doe je best om het goede te doen, om te leven als gelovige, en om op God te vertrouwen. Houd van de mensen, en wees geduldig en vriendelijk. Blijf strijden voor het […]

ZOALS DE OUDEN ZONGEN…..

Op Goede Vrijdag (19 april j.l.) was ik uitgenodigd op de paasviering van de leerlingen en leerkrachten van de Basisschool in Mheer. Zowat al onze kinderen zitten op die school. Veel van de kinderen ken ik en dat maakt het allemaal nog interessanter. Voor zover ik kon zien, deden alle kinderen mee: van groep acht […]

Opbrengst Vastenactie 2019

De opbrengst van de vastenactie in de parochie Banholt is € 366,72. Daarnaast hebben de kinderen van basisschool “De DEN” (uit Mheer, Noorbeek en Banholt) ook een vastenproject voor de vastenactie gehouden. Tijdens een mooie paasviering op school konden zij € 631,26 aan Pastoor Graat overhandigen. Vastenactie 2019 stond onder het motto “water verandert alles’. […]

Zaterdag 5 en zondag 6 oktober 2019

Eerste lezing uit de tweede brief van Paulus aan Timoteüs 1,6-8.13-14  God heeft jou Timoteüs een bijzondere kracht gegeven toen ik mijn handen op je hoofd legde. Daarom zeg ik je: Gebruik die kracht goed. God heeft ons zijn Geest gegeven. Niet om bange mensen van ons te maken, maar moedige mensen, vol liefde en […]