Artikelen door Aurelia Renierkens

Nieuwe Pastoor: PAUL TERVOORT

Recentelijk heeft het parochiebestuur, samen met de andere parochiebesturen van cluster Terlinden en een afvaardiging van het kerkbestuur van de federatie Terlinden-Margraten, een kennismakinggesprek gevoerd met een kandidaat pastoor. Het betreft P.M. (Paul) Tervoort (65), thans 12 jaar pastoor in Weert, Boshoven en Laar. Dit gesprek verliep positief en heeft ertoe geleid dat bisschop Smeets […]

KERKDIENSTEN VANAF 1 JUNI 2020

Beste parochianen! Zoals bij u misschien bekend, heeft het Bisdom Roermond richtlijnen gegeven onder welke voorwaarden/maatregelen Heilige Missen vanaf 1 juni as. in de kerk zouden kunnen worden gehouden. Er mogen maximaal 30 personen aanwezig zijn in de kerk. Ook de communie mag dan nog niet worden uitgereikt. Er mag ook niet worden gezongen. Het parochiebestuur […]

Vanaf 1 juni weer beperkt missen met gelovigen

Vanaf 1 juni (Tweede Pinksterdag) mogen er weer eucharistievieringen met maximaal 30 personen plaatsvinden. Vanaf zondag 14 juni (Sacramentsdag) mag ook weer de communie worden uitgereikt. Vanaf 1 juli worden mogelijk vieringen tot 100 personen weer toegestaan. Dit staat in het protocol ‘Kerkelijk Leven op anderhalve meter’ dat de Nederlandse Bisschoppenconferentie vandaag (woensdag 20 mei) […]

Brief van Mgr. H. Smeets, voorgelezen tijdens de uitvaartmis 18.04.2020

“Aan de familie, vrienden en parochianen van pastoor Rene Graat U allen wil ik langs deze weg mijn welgemeend medeleven bij dit sterven uitspreken. Normaal gesproken zou Vicaris Franssen aanwezig zijn geweest, maar normale omstandigheden bestaan even niet meer. Dat René Graat als pastoor in zijn parochies zeer gezien was, bleek wel uit de veelheid […]

Klokken van hoop / Openingstijden van de St.Gerlachuskerk

Op de woensdagavonden blijven de klokken voorlopig om 19:00 uur luiden, uit solidariteit met de mensen die onder het coronavirus lijden. Voor meer info hierover, klik hier ********************************** De Nederlandse Bisschoppenconferentie vraagt parochies in het hele land om op Eerste Paasdag, zondag 12 april tussen 12.00 en 12.15 uur de kerkklokken te luiden. Op deze […]

DE HOOP

De Hoop in ons is dat wat ons zegt dat leven sterker is, zoals de lente die onweerstaanbaar doorgaat en die geen angst met zich wil meedragen maar bomen groen maakt en vogels laat zingen, De Hoop, dat zijn de leraren op school die hals over kop de school opnieuw moeten uitvinden, die nu misschien […]

Gebed in deze tijd van de coronacrisis

God, toevlucht in onze nood, kracht in onze angst, vertroosting in ziekte en lijden. Wees ons nabij en genadig nu wij de gevolgen ondervinden van de uitbraak van het corona-virus. Wees een Beschermer voor hen die dit virus hebben opgelopen. Wij bidden voor hen om hoop en genezing. In het bijzonder bidden wij voor Pastoor […]

Nederlandse bisschoppen: alle publieke vieringen afgelast tot en met Pinksteren

In reactie op de aangescherpte maatregelen van de overheid tegen de verspreiding van het coronavirus op 23 maart, hebben de Nederlandse bisschoppen aanvullende maatregelen getroffen. Alle publieke liturgievieringen, ook die in kleine kring door de week, worden voor de gehele Paastijd, tot en met Pinksteren (op 31 mei) afgelast. De overheid heeft alle bijeenkomsten verboden […]