Artikelen door Aurelia Renierkens

ONZE KERK: GEMEENSCHAP OF SUPERMARKTAANBIEDING?

Een gemeenschap ken je aan een aantal mensen die samen iets willen beleven, ondernemen of zijn. Die mensen weten ook dat het bestaan bepaald wordt door de inbreng van hen die zich lid van deze gemeenschap voelen. Bij die inbreng hoort vaak ook een financiële bijdrage. In een geloofsgemeenschap is dat ook zo. Als er […]

Bezoek bisschop Smeets

Op vrijdag 28 juni, zaterdag 29 juni en zondag 30 juni brengt bisschop mgr. drs HME Smeets een bezoek aan ons dekenaat.  Hiervoor is een programma samengesteld.  Op vrijdag 28 juni a.s. ontmoet hij om 09:15 uur vrijwilligers van de diaconale werkgroepen in ons dekenaat in het parochiecentrum van Wijlre.   Eveneens op vrijdag 28 juni […]

BRONK : MET EN VOOR ELKAAR

Op 9 juni, 30 juni en 14 juli vieren we weer onze jaarlijkse Bronken. Ramen worden gewassen, (voor)tuintjes geschoffeld en geharkt, de zondagse kleren opgeborsteld, de vlaggen gladgestreken, de bronkpaaltjes worden nagekeken en nog veel meer. We willen weten dat het Bronkzondag is. Wij allemaal? Er zijn mensen die menen dat ze geen échte Kermis […]

Zaterdag 20 en zondag 21 juli 2019

Eerste lezing uit het boek Genesis 18,1-10 a  Op een dag kwam de Heer weer bij Abraham. Dat gebeurde bij de eiken van Mamre. Abraham zat in de ingang van zijn tent. Het was midden op de dag en het was heel warm. Opeens zag Abraham drie mannen staan. Hij liep vlug de tent uit […]

ZOALS DE OUDEN ZONGEN…..

Op Goede Vrijdag (19 april j.l.) was ik uitgenodigd op de paasviering van de leerlingen en leerkrachten van de Basisschool in Mheer. Zowat al onze kinderen zitten op die school. Veel van de kinderen ken ik en dat maakt het allemaal nog interessanter. Voor zover ik kon zien, deden alle kinderen mee: van groep acht […]

Opbrengst Vastenactie 2019

De opbrengst van de vastenactie in de parochie Banholt is € 366,72. Daarnaast hebben de kinderen van basisschool “De DEN” (uit Mheer, Noorbeek en Banholt) ook een vastenproject voor de vastenactie gehouden. Tijdens een mooie paasviering op school konden zij € 631,26 aan Pastoor Graat overhandigen. Vastenactie 2019 stond onder het motto “water verandert alles’. […]

Zaterdag 27 en zondag 28 juli 2019

Eerste lezing uit het boek Genesis 18,20-32  De Heer zei tegen Abraham:  ‘Ik heb vreselijke dingen gehoord over Sodom en Gomorra. Ik heb gehoord dat de mensen daar heel slecht leven. Ik ga erheen om te kijken of dat waar is. En als het waar is, zal ik die steden verwoesten.’ De twee andere mannen […]

VASTEN OF VASTER ?

Volgens een woordenboek betekent ‘vasten’: “zich onthouden van eten of drinken” – dus iets niet doen. In de katholieke kerk geeft dit woord ook de periode aan van Aswoensdag tot Pasen (40 dagen – als je de zondagen niet meerekent). De redenen waarom iemand zich onthoudt van eten, drinken, roken, snoepen, enz. kunnen verschillend zijn. […]

GROOT ONDERHOUD KERKHOF BANHOLT

Info Nr. 2: De werkzaamheden op het kerkhof verlopen voorspoedig en veel voortvarender dan gepland. Er wordt dan op zaterdag 11 mei, week 19, het gras van het overige deel van het kerkhof gespoten, zodat dit kan afsterven. Dan is het natuurlijk belangrijk dat de planten zijn verwijderd voor zaterdag 11 mei, week 19, en […]