Artikelen door

Samenwerking in geloof, hoop en liefde

Goede mensen van Banholt en Terhorst  Sinds 1 oktober mag ik pastoor Tervoort en pastoor Janssen helpen in de zeven parochies die aan ons zijn toevertrouwd. Als geboren Maastrichtenaar was ik al op jonge leeftijd bekend met het Mergelland. Maar de afgelopen weken heb ik dit fraaie deel van Zuid-Limburg met haar gastvrije bewoners nog […]

Bijbellezingen oktober tot en met 21 november 2021

Zaterdag 20 en zondag 21 november 2021 B-jaar Christus Koning Eerste lezing uit het boek Openbaring van de heilige apostel Johannes Apokalyps 1,5-8 Broeders en zusters, Genade zij u van Jezus Christus, de getrouwe getuige, de eerstgeborene van de doden en de vorst van de koningen der aarde. Aan Hem die ons liefheeft, en die […]

Uitbreiding samenwerking parochies en nieuwe kapelaan

Zoals u weet is ondergetekende sinds 1 september de pastoor van zeven parochies. Wij hebben in goed overleg met de penningmeesters de financiële situatie besproken, zoals de gemeenschappelijk te betalen kosten van de kapelaan en mij. Daarnaast hebben wij in een opbouwende sfeer over de roosters van vieringen gesproken. Met name voor Mheer en Sint […]

Nieuwe kapelaan!

Per 1 oktober heeft onze Bisschop benoemd tot kapelaan van de parochies Banholt, Margraten, Mheer, Noorbeek, Reijmerstok, Scheulder en Sint Geertruid kapelaan Eugène Dassen. Hij is Maastrichtenaar, 41 jaar oud en is priester gewijd in 2011. Vanaf 2014 heeft hij theologie gestudeerd in Rome. Naast zijn werk in onze parochies zal hij twee dagen per […]